<<>>
2,5 m vysoké sochy (tiki) na Hiva Oa jsou největší na Markézách.